Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Βλάχικες λέξεις

αϊστου= αυτός
αϊστε =αυτή
αλάντε
=άλλη
αλέπτου=
διαλεχτός
αντουκίι
=κατάλαβα
αρικόρι=
κρύο (κάνει)
αράτσι =κρύο (νερό
)
βέντουα =χήρα
βέντουου=
χήρος
βούλπια=
αλεπού
γιέσπι =
σφήκα
γκιλίνα
=κότα
γκέλα
=φαγητό
γκλιέμου =κουβάρι
γκούρα =
στόμα
γκρέου =
βαρύς
γκρόσου
=χοντρός
κάπου=
κεφάλι
κόντα
=ουρά
κουλντούρε
=ζέστη

Δεν υπάρχουν σχόλια: