Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Αγραμπέλου ύδρευση

Η ιστορία του νερού, μέσα από τα πρακτικά της κοινότητας Αγραμπέλου (1950-1951)
Επιμέλεια κειμένου: Γεώργιος Σπ. Μπαρμπαρούσης

Αρχικά οι κάτοικοι εξασφάλιζαν νερό από τα πέτρινα πηγάδια που ήταν διάσπαρτα στον κάμπο.Το 1954 άρχισε να κατασκευάζεται το πρώτο σύγχρονο έργο ύδρευσης στην περιοχή του Ξηρομέρου. Για την κατασκευή του έργου, θα ξεδιπλώσουμε τα πρακτικά της κοινότητας Αγραμπέλου, τα έτη 1950-51 και μέσα στη διαδρομή των χρόνων αυτών, των 59 χρόνων, θα δούμε τις προσπάθειες, τους αγώνες, τις πραγματικές θυσίες απ’ όλους τους παράγοντες του χωριού μας, για να κάνουνε ότι είναι δυνατόν καλύτερο για να ξεδιψάσουν οι Αγραμπελιώτες.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΑΝΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αποφασίζει το Δ/Σ έρανο των κατοίκων (Πράξη 21/16 Ιανουαρίου 1950)
«Παμψηφεί αποφασίζει την επιβολήν υποχρεωτικής ερανικής εισφοράς των κατοίκων της Κοινότητας υπέρ του Ταμείου Ύδρευσης Ξηρομέρου, προς ενίσχυσην πόρων εξυπηρετήσεως του δανείου προς εκτελέσην του δια τη από 2 Ιουλίου 1948 συμβάσεως της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκπροσωπουμένης από τον αρχηγό της αποστολής και της Ελληνικής Κυβερνήσεως εκπροσωπουμένης υπό του υπουργού της γεωργίας προγραματισθείντος έργου Υδρεύσεως Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας.
Εγένετο απεφασίσθη και υπεγράφει παρά χρήμα».

Ο Πρόεδρος τα μέλη
Ευάγελλος Π. Νταγιάντας


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
(Πραξη 35/19-10-1950)
«Διορίζει επιτροπή συντονισμού ενεργειών αρδευτικού παραγωγικού έργου με έδραν τας Αθήνας, εκ των 1) Σταμούλη Στεργίου, 2) Φλώρου Ευστάθιου, 3) Παπαπέτρου Επαμεινώνδα, 4) Σκαρλίγκο Σπυρίδωνα, 5) Οικονόμου Θεόδωρο, 6) Παπαδημητρίου Γεώργιο, 7) Χρυσικού Θεόδωρου, 8) Μάτζαρη Αχιλλέως, 9) Παπατρέχα Γεώργιο, 10) Θεοφίλη Χαράλαμπου, 11) Θεοφίλη Αθανάσιου, 12) Τσάμη Αριστείδου, 13) Κουλουρά Δημητρίου, 14) Βασιλείου Σόλωνα, 15) Πορτούλη Ιωάννη, 16) Πάγγιου Γεωργίου, 17) Παπαστάμου Ευάγγελου, 18) Παπαδημητρίου Αλέξανδρο, 19) Μπέμπα Αθανάσιο, τους οποίους εξουσιοδοτεί όπως προβαίνουν εις τα καταλλήλους ενέργειας παρά τας αρμόδιας αρχάς δια τον συντονισμόν των εργασιών και ευγενές εις πάσαν πράξην αποβλέπουσαν εις την ασφαλή επιτυχίαν του έργου. Εφ ου συνετάγει η παρούσα, αναγνωσθείσα ευκρινώς και μεγαλοφώνως υπογράφεται ως έπεται.
Ο Πρόεδρος τα μέλη
Ευάγελλος Π. Νταγιάντας


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
(Πράξη 14/29-5-1951)
«Ομοφώνως ψηφίζει: εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Κοινότητας ίνα μετά των ετέρων προέδρων συνδέσμου κοινοτήτων του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως Ξηρομέρου συνυπογράψει τη σύμβαση δανείου δια την εξυπηρέτηση του έργου εκ. δραχ. 6.200.000. μεταξύ Ελληνικής Κυβερνήσεως εκπροσωπουμένης παρά του υπουργού Συντονισμού και Δημοσίων έργων εφ’ ενός ετέρου εκ του ειδικού Ταμείου Ύδρευσης Ξηρομέρου ούτινος μέλλος τυγχάνει και η παρούσα Κοινότης…»
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Μπαμπάνης

Μπαμπάνης Ευάγγελος αντιπρόεδρος
Τσέλιος Γεώργιος Κ. μέλος
Νταγιάντας Αχιλλέας μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: