Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Οι ρίζες της οικογένειας Κωνσταντίνου Γ. Τσέλιου στο Αγράμπελο


Σας παρουσιάζουμε το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Τσέλιου , στο χωριό μας το Αγράμπελο. Δείτε την ρίζα της οικογένειας από Πάππο προς Πάππο πως αρχίζει από τα βάθη των αιώνων.  Οι Τσελαίοι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια έχουν προσφέρει στην Πατρίδα, έχουν δώσει το αίμα τους για την Ελλάδα και πολέμησαν στις μάχες για την απελευθέρωση της Πατρίδος μας. Επειδή οι ρίζες μας χάνονται στο χρόνο ίσως παραλείψουμε άθελα μας μερικούς Τσελαίους, όμως η στήλη μας είναι ανοικτή στον οποιονδήποτε να προσθέσει νεώτερα  στοιχεία. Επίσης επειδή ξεκινάμε καταγραφή όλων των επωνύμων στο Αγράμπελο, θερμή παράκληση όποιος θέλει να μας στείλει στοιχεία και φωτογραφίες για το οικογενειακό του δένδρο για να το παρουσιάσουμε.  Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι….
ΟΙ ΤΣΕΛΑΙΟΙ:
                                                             
   ΓΙΑΝΝΗΣ   ΤΣΕΛΙΟΣ
ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ          ΔΗΜΗΤΡΗΣ        ΒΑΣΙΛΙΚΗ         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τσέλιος   Κων/νος    Ιωάννης   (1865  Μ.Α)
  Κάμπου   Τσέλιου   Ζωή       
                        Τσέλιος      Σταύρος         Κων/νος
   Τσέλιος       Γιώργος           >>
   Τσέλιος      Ευάγγελος        >>
   Τσέλιος      Χαράλαμπος     >>
   Τσέλιου      Σπυριδούλα       >>
   Τσέλιου      Ευσταθία           >>

                                   
   Τσέλιος     Σταύρος     Κων/νος
  Τσέλιου     Αναστασία 
   Τσέλιος     Νικόλαος   Σταύρος
  Τσέλιου     Μαρία      >>   

                              
   Τσέλιος     Νικόλαος  Σταύρος
      Τάκου  Τασούλα  Θεόδωρος
   Τσέλιος  Μιχαήλ   Νικόλαος

                                     Τσέλιος     Γεώργιος    Κων/νος
                  Μπαμπάνη  Γεωργία      Νικόλαος
   Τσέλιου    Βάγια           Γεώργιος
   Τσέλιος     Χρήστος          >>
 Τσέλιου    Ζωή               >>
   Τσέλιος     Ιωάννης          >>
          Τσέλιου     Αφροδίτη        >> 

                                     

   Τσέλιος    Χρήστος    Γεώργιος 
    Αποστόλου  Γεωργία  Ελευθέριος 
   Τσέλιου     Λαϊδα           Χρίστος
   Τσέλιου     Βάγια         >>
   Τσέλιου     Γιανούλα          >>
   Τσέλιου     Ελευθερία        >>
   Τσέλιος    Φώτιος             >>


  
 
 Τσέλιος     Ιωάννης   Γεώργιο
   Φλώρου  Ελευθερία  Ιωάννης
     Τσέλιος   Γεώργιος           Ιωάννης
    Τσέλιος    Κωνσταντίνος       >>
   Τσέλιος    Χαρίλαος               >>
                                    
   Τσέλιος     Χαράλαμπος    Κων/νος
  Τσέλιου     Γεωργία          Γεώργιος
      Τσέλιου      Μαρία             Χαράλαμπος
   Τσέλιος      Σπυρίδων            >>
   Τσέλιος      Σπυρίδων      Χαράλαμ
 Τσέλιου       Ευανθία  
             Τσέλιου       Ευαγγελία     Σπυρίδων
Τσέλιος        Χαράλαμπος   >>

                         
Τσέλιος      Ευάγγελος  Κων/νος
 Αποστόλου      κων/ντω  Νικόλαος
  Τσέλιου      Στυλιανή  Ευάγγελος
  Τσέλιου      Λαμπρινή    >>
  Τσέλιος       Κων/νος    >>
  Τσέλιος      Θεόδωρος    >>


     
1.   Τσέλιος       Κων/νος   Ευάγγελος
2.   Τσελιου  Τάγκα  Αικατερίνη  Δημήτριος
3.   Τσέλιου   Κων/να      Κων/νος
4.   Τσέλιου  Ελισάβετ       >> 
5.   Τσέλιος  Ευάγγελος     >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: