Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Ο.Υ) Ο Δρ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Ο.Υ.) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2016 από τον Δρ. Αντώνιο Μορφονιό, Οικονομολόγο Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος της Νοσηλευτικής. Το ΕΛ.ΙΝ.Ο.Υ. είναι μία αυτοχρηματοδοτούμενη μικρομεσαία ατομική επιχείρηση που προσανατολίζεται διεθνώς στην έρευνα, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με τα Οικονομικά της Υγείας. Το ΕΛ.ΙΝ.Ο.Υ. αποτελεί το 1ο ιδιωτικό Ινστιτούτο Οικονομικών Υγείας στην Ελλάδα.


Ο Αντώνης Μορφονιός είναι γιος του Μιχάλη και της συγχωριανής μας Ελευθερίας Χρ. Τσέλιου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: