Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Τοπικοί Γλωσσικοί Ιδιωματισμοίαγγιά =κατσαρολικά
αγκωνάρι= πέτρα, γωνιασμένη πέτρα για τις γωνίες των σπιτιών
αμπάρι = μεγάλη κασέλα που βάζουν το αλευρι ,σιτάρι. αναμέρα= κάνε στην άκρη
αντάρα  =ομίχλη , θολούρα
αξούρστος =ο αξύριστος
απάν= πάνω


απόστασα= κουράστηκα
βάσκαμα = το μάτιασμα
βασκάνω= ματιάζω
βετούλι =κατσίκι ηλικίας περίπου ενός έτους
γάνα = λέρωμα από το τζάκι, τη σόμπα, κλπ
γιόμα = το μεσημέρι
γκαβός = ο τυφλός
γκαβόθκα= τυφλώθηκα
γουμάρ = το γαϊδούρι
δάχλο = δάχτυλο
γούρμασε=ωρίμασε
έφκα=  έφυγα
ζαγάρ = σκυλί 
ζβάου= σβήνω
ζβάρα= σέρνοντας
ζγκατάψυξ= στην κατάψυξη
ζγουρ = αρνί ενός έτους
ζγώνω= πλησιάζω σιγά-σιγά
ζμαρ = το ζυμάρι
ζμι = το ζουμί
ζμπάω= βάζω  σπρωχτά
ζμπλατεία=στην πλατεία
ζμπόρτα =στην πόρτα
θκος= δικό σου
θκοτ= δικό του
θκοτς= δικό της

Δεν υπάρχουν σχόλια: