Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Το νέο Πολιτιστικό- Λαογραφικό Κέντρο, και νέο Αγροτικό Τεχνολογικό Μουσείο στην Παλαιομάνινα.


Το νέο Πολιτιστικό -Λαογραφικό Κέντρο στην Παλαιομάνινα
Με δαπάνες της Εταιρείας Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας ποσού άνω των 35.000 ευρώ, ανακαινίστηκε το παραδοσιακό λιθόκτιστο κτίριο του παλαιού Τυροκομείου, ύστερα από παραχώρηση στο σωματείο από τον Αγροτικό και Πιστωτικό Συνεταιρισμό Παλαιομάνινας. Ήδη, στο κτίριο αυτό, που έχει μετατραπεί σε Πολιτιστικό – Λαογραφικό Κέντρο έχει μεταφερθεί όλο του παραδοσιακό λαογραφικό υλικό που υπήρχε στη Λαογραφική Έκθεση, ενώ εκεί στεγάζονται και τα όλων των άλλων συλλόγων και φορέων της Παλαιομάνινας.


Αγροτικό Τεχνολογικό Μουσείο Παλαιομάνινας

Ολοκληρώθηκε σχεδόν το έργο της ανακαίνισης του κτιρίου και του μηχανολογικού εξοπλισμού του παλαιού αλευρόμυλου «Λάπα» (1920) στην Παλαιομάνινα και ήδη έχει εξελιχθεί σε Αγροτικό Τεχνολογικό Μουσείο, όπου έχουν μεταφερθεί από τη λαογραφική Έκθεση όλο το παραδοσιακό υλικό αφορά που αφορά στον κύκλο «Σιτάρι – Αλεύρι – Ψωμί». Στο Μουσείο τοποθετήθηκε και ένας σιτοκαθαριστήρας, δωρεά του Παλαιομανιώτη κ. Φώτη Δημονίτσα. Σημειώνεται ότι ο Μύλος, που ήταν χρόνια στα ερείπια, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, αγοράστηκε το 2000 από την Εταιρεία Φίλων των Μνημείων αντί 10 εκατ. δραχμών, ενώ το 2006 εντάχθηκε σε κοινοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανακαίνιση, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: